Μονοήμερη
Διάρκεια
28 Οκτωβρίου
Ημερομηνία
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ Παρασκευή, 28 Οκτωβρίου.
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ Συγκέντρωση των εκδρομέων και αναχώρηση από το γραφείο μας.
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ
Μεταφορά με πολυτελή – κλιματιζόμενο πούλμαν.
Συνοδός του γραφείου μας.
Έκδοση Α.Π.Υ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ Γενικώς ό,τι δεν αναφέρεται στα περιλαμβανόμενα…

Τιμή Συμμετοχής κατ’ άτομο: 12€

Το αναλυτικό πρόγραμμα μπορείτε να το προμηθευτείτε από το γραφείο μας!