3 Ημέρες
Διάρκεια
26-28 Οκτωβρίου
Ημερομηνία
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ Σάββατο, 26 Οκτωβρίου.
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ Συγκέντρωση των εκδρομέων και αναχώρηση από το γραφείο μας
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ Δευτέρα, 28 Οκτωβρίου.
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ
Μεταφορά με πολυτελή πούλμαν, κλιματιζόμενο, νέου τύπου.
Δύο  διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο με πρωϊνό.
Συνοδός του γραφείου μας.
Έκδοση Α.Π.Υ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ Γενικώς ότι δεν αναφέρεται στα περιλαμβανόμενα…

Τιμή Συμμετοχής κατ’ άτομο: 140 €

Το αναλυτικό πρόγραμμα της εκδρομής μπορείτε να το προμηθευτείτε από το γραφείο μας !